Bosanski | Engleski |

 

NOVOSTI

KONTAKTI SAVEZA RVI KANTONA

 

SAVEZ RVI KANTONA SARAJEVO

Ul. Malta 19, 71 000 Sarajevo

Tel: 033/ 658 199; 657 173

e-mail: srviks@gmail.com

 

SAVEZ RVI TUZLANSKOG KANTONA

Ul. Armije BiH 23, 75 000 Tuzla

Tel: 035/ 278 483

e-mail: srvitk@bih.net.ba

 

 

SAVEZ RVI SREDNJO-BOSANSKOG KANTONA

Ul. Bosanska 80, Travnik

Tel: 030/ 511 784

e-mail: srvisbk@bih.net.ba / sin@srvi.sbk.com

 

 

SAVEZ SAVEZ RVI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Ul. Kralja Tvrtka 17, 72 000 Zenica

Tel: 032/ 245 366

e-mail: srvizdk@bih.net.ba

 

 

SAVEZ RVI BOSANSKO PODRINJSKOG KANTONA

Ul. Kulina Bana 25, 78 000 Goražde

Tel: 038/ 223 748

e-mail:

 

 

SAVEZ RVI HERCEGOVAČKO NERETVANSKOG KANTONA

Ul. Braće Fejića 56/I, 88 000 Mostar

Tel: 036/ 551 – 641

 

 

SAVEZ RVI UNSKO SANSKOG KANTONA

Ul. Ešrefa Kovačevića, 77 000 Bihać

Tel: 037/ 222 577

e-mail: rviusk@live.com